Telefoonnummer

+ 31648276975

Email

info@purapotenza.nl

Openingstijden

op afspraak

Psycho’ is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens. De toevoeging ‘energetisch’ duidt op het werken met het energieveld, de aura en de chakra’s. ‘Therapie’ betekent o.a. een methode om iets te verbeteren en dat is wat de psycho- energetisch therapeut beoogt, een bestaande situatie waarin iemand disbalans ervaart, verbeteren.
 
De Psycho-energetisch therapeut werkt met ‘intuïtieve ontwikkelingsmethodieken’. Men moet dan denken aan: begeleiding met behulp van visualisatieoefeningen; adembegeleiding; leren luisteren naar het lichaam; het energieveld van de mens, de aura en de chakra’s onderzoeken; het toepassen van healing technieken die het energieveld zuiveren en aanvullen en het werken met de symboliek van tekeningen en dromen. Aanvullend wordt er gewerkt met ‘counseling’, het bespreekbaar en bewust maken van zaken die spelen en die van invloed kunnen zijn op iemands welzijn. De ondersteunende ontspannings- en healing oefeningen zorgen voor een afname van stress, waardoor het immuunsysteem versterkt wordt. De cliënt hervindt hierbij niet alleen het contact met het eigen lichaam, maar krijgt zo meer inzicht in zijn persoonlijke processen. De psycho-energetisch therapeut probeert ontwikkelingsgericht te begeleiden en streeft naar zelfverantwoordelijkheid en zelfsturing van de cliënt.
 
Een belangrijk uitgangspunt voor de psycho-energetisch therapeut is samen met de cliënt te zoeken naar balans en verbinding met zijn eigen natuur en potentieel. Onderzocht wordt hoe iemand reageert op klachten als spanning, stress, disbalans of andere persoonlijke situaties. Hij stelt geen diagnoses zoals de reguliere arts doet, maar kijkt hoe een fysieke klacht verbonden is met de gemoedsgesteldheid van iemand, omdat iemands reacties op emoties en gevoelens ook het lichaam beïnvloeden.
 
Wat zegt je gevoel?’ en ‘Waar voel je dat?’, wordt er regelmatig gevraagd. Deze vragen lijken eenvoudig, maar in de praktijk gaan we er vaak aan voorbij. Toch is juist het contact leggen met het gevoel van de cliënt een belangrijk hulpmiddel voor de psycho-energetisch therapeut en blijkt ons eigen lichaam een wijze raadgever. Intuïtieve ontwikkelingsmethodieken helpen je te leren luisteren naar je eigen gevoel en zo naar jezelf op een constructieve manier. Het genezende aspect ervan is ook verbonden met de groeiende kennis en ervaring van het werken met het energieveld van de mens, omdat het een verbinding schept tussen de materiële en de geestelijke wereld, een thuiskomen in jezelf.
 
Psycho-energetische therapie wordt toegepast als aanvulling in de reguliere gezondheidszorg bij psycho-sociale klachten zoals: onverwerkte trauma’s, stress, burn out, rouwverwerking, het begeleiden van energiegevoeligheid en ondersteuning in het verhelderen van persoonlijke processen.